Presidential Certificate of Honour

The President of India Pranab Mukherjee has awarded the Certificate of Honour to the following scholars of Sanskrit, Pali, Prakrit, Arabic and Persian:

Sanskrit

Shri R.Venkatraman

Shri Viswanatha Gopala Krishna

Shri Jiya Lal Kamboj

Dr. Bhavendra Jha

Prof. Priyatam Chandra Shastri

Prof. Gurupad K.Hegde

Prof. S.T. Nagaraja

Shri Sanatan Mishra

Shri Sristi Lakshmi Prasannanjaneya Sarma

Prof. (Mrs.) Laxmi Sharma

Prof. Biswanath Bhattacharya

Prof. Ramnarayan Das

Dr. Ramshanker Awasthi

Shri Hridaya Ranjan Sharma

Prof. (Dr.) Janaki Prasad Dwivedi

Sanskrit (International)

Mr. Fernando Tola

Arabic

Shri Abdul Musabbir Bhuiya

Shri Sayyad Asad Raza Hussaini

Shri Badr-E-Jamal Islahi

Persian

Hkm. Syed Ghulam Mehdi Raz

Chowdhry Wahhaj Ahmad Ashraf

Moulvi H. Rehman Qabli

Pali

Smt. Bela Bhattacharya

Prakrit

Dr. Damodar Shastri